A gallery named Sue

Catinka Kersten
Title: Installatie van 12 voeten
Year: 2013
Material: Cotton, Plaster.
Size: 650 x 200 x 50 cm (variable)

Uit de tentoonstelling ‘Van de weeromstuit gelukkig zijn’ met nadruk op de term ‘van de weeromstuit’. Catinka vindt deze term zo mooi omdat het een heftige tegenreactie aangeeft. Bijvoorbeeld overvallen worden door de tijdelijkheid van het bestaan, maar dan juist daarom plots gelukkig zijn.

'Van de weeromstuit gelukkig zijn' vertelt daarom even veel over gelukkig zijn als over ongelukkig zijn. 'Zijn' doe je zelden alleen, dus verwijst elk werk in de tentoonstelling naar intermenselijke relaties.

De voeten hebben in hun compositie en houding een zekere veerkracht en luchthartigheid die een wens kan zijn. Maar in hun aantal zijn ze ook veeleisend

Terug naar Catinka Kersten